בס’ד
Golders Green Beth Hamedrash
Inauguration of Rav Greenberg