בס’ד
Golders Green Beth Hamedrash
75th Anniversary Dinner