בס’ד
Golders Green Beth Hamedrash
Aseres Yemei Teshuvoh